Opleiding en ervaring

Opleiding

boeken

Academie voor Fysiotherapie
Anglo-Dutch College of Acupuncture: 
Licentiate in Acupuncture 
Anglo-Dutch College of Acupuncture:
Bachelor of Acupunture (BOA) 
Kruidencursus Ted Kaptchuk
Internationale Academie voor TCM:
Studie driewarmertheorie
Opleiding Word perfect C.O.S. 
Certificaat Homeopathie seminar 
psychische stoornissen 
Bachelor of Acupunture (BOA)
Seminar Urogene Aandoeningen
Bachelor of Acupunture (BOA)
Huidaandoeningen
Bachelor of Acupunture (BOA) 
Seminar anorexia Jeremy Ross
Bachelor of Acupunture (BOA) 
Advanced course Randall Barolet 
Advanced training course Tui Na bij E.T.A.A.T.C.
Communicatie / Omgaan met patiënten 
Jong & Kooymans                                   
Persoonlijke presentatie
Doctor of Acupuncture Honoris Causa at ADIOM 
Beijing College of Acupuncture and Orthopedics 
Methodisch Handelen 
Fysiotherapeutische Verslaglegging
Praktisch testen basisgezondheid deel 1 Gray Graham 
Praktisch testen basisgezondheid deel 2 Gray Graham 
Fysiotherapie in energetisch perspectief 
Chinese taal Amersfoort
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sept 67-Jun 71
1976-1979

1980-1982

1985-1986
Juni 1991

Juni 1990
April 1998

15-02-1992
Maart 1992
21-02-1993

18-04 1993

1993 en 1994

21-01-1997

20-01-1998

Januari 1998
Sept. 1998
Juni/Juli 1999
Febr./ Mrt. 2000
Febr.2000
Okt.2000
Jan./Febr. 2002
Sept 2003-Dec 2005

 

Ervaring

seizoenen

Revalidatie centrum Heliomare
Stichting Nieuw Unicum,
wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten
Praktijk voor Fysiotherapie AGB code 10186
Praktijk voor Acupunctuur
Docent Acupunctuur aan Anglo Dutch Institute of TCM
Docent Tui Na aan de Anglo Dutch Institute of TCM

Okt 1973 – Okt 1975
Nov 1975 – Jan 1989

Jan 1988 – Jan 2012
Juli 1979 – heden
Mei 1982 – Juli 2002
Sept 1994 – Juli 2002

 

Lidmaatschappen

logonva

Lidmaatschap van de NVA sinds 01-11-1979
Volgens de statuten stelt de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur zich o.a. ten doel:

  • De bevordering van de acupunctuur en verwante oosterse geneeswijzen (geassocieerde disciplines)
  • De bevordering van het tot stand komen van een erkenning van acupunctuur als geneeswijze
  • De vorming van een stand van bekwame en deskundige beoefenaars van acupunctuur
  • Het doen verschaffen van een (wettelijke) status aan de beoefenaars van acupunctuur, om het beroep van acupuncturist op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Member of the Pan European Federation of Tcm Societies sinds 2002

Fellow of the British Acupuncture Association sinds 1984
The British Medical Acupuncture Society is a nationwide
group of doctors and hospital specialists who practise
acupuncture alongside more conventional techniques.
The BMAS believes that acupuncture has an important role
to play in health care today.

Lidmaatschap van het KNGF (nr 11350) van 1973 tot 2011
Het KNGF behartigt voor ruim 19.000 aangesloten fysiotherapeuten
de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Al sinds 1889 fungeert het KNGF als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden.
Het grootste aantal leden is in loondienst of vrijgevestigd;
een kleine groep is student, waarnemer, werkzaam in het buitenland
en niet praktiserend.